You do not have the latest version of Flash installed, please visit http://get.adobe.com/flashplayer/
Yoga > Kreativ, flyt och kraft m/ Anette Neumann
För energi, flyt och glädje. Ett tredelat program där första delen utföres stående, andra delen sittande och sista delen liggande. Varje del kan göras för sig eller som ett helt program.