You do not have the latest version of Flash installed, please visit http://get.adobe.com/flashplayer/
Styrka > Pilates 2 m/ Madeleine Daleng
Lämplig för nybörjare och dig som har tränat pilates före. Ju mer du tränar programmet desto lättare får du till övningarna, andning etc. och därmed större träningseffekt.